bootstrap website templates

Nagroda Tuwima

Nagroda jest przyznawana przez Dom Literatury w Łodzi podczas gali finałowej festiwalu Puls Literatury. W zamyśle organizatorów – Domu Literatury, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Urzędu Miasta Łodzi – ma nawiązywać do przedwojennej tradycji honorowania przez miasto Łódź wybitnych twórców współczesnej literatury polskiej. Przyznawaną od 1927 roku Nagrodę Literacką Miasta Łodzi dwukrotnie otrzymał Julian Tuwim (w latach 1928 i 1949).

Reaktywowana nagroda – z Julianem Tuwimem jako patronem – została po raz pierwszy wręczona w roku 2013. To data symboliczna, rok ten został bowiem ogłoszony Rokiem Tuwima. Zgodnie z regulaminem nagrody jest ona przyznawana „żyjącej pisarce lub pisarzowi polskiemu za twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych – w rozumieniu dzieła lub kilku dzieł. Twórczość Laureata Nagrody powinna otwierać nowe obszary dialogu oraz charakteryzować się ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną i humanistyczną”.

Wyłoniony przez kilkuosobowe jury laureat nagrody otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez Zofię Lisiewicz oraz czek na 50 000 złotych. Pierwszą laureatką Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima została Magdalena Tulli. Kolejni laureaci to: Hanna Krall, Jarosław Marek Rymkiewicz, Michał Głowiński, Ewa Lipska i Izabela Morska (Filipiak), Małgorzata Szejnert.

Kontakt

Dom Literatury w Łodzi

ul. Roosevelta 17

tel.: 42 636 68 38
Email: kontakt@dom-literatury.pl