web maker


Nominacje

do Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima

1. Anna Bikont
2. Mikołaj Grynberg
3. Inga Iwasiów
4. Piotr Matywiecki
5. Wojciech Nowicki
6. Jerzy Pilch
7. Małgorzata Szejnert

Kontakt

Dom Literatury w Łodzi

ul. Roosevelta 17

tel.: 42 636 68 38
Email: kontakt@dom-literatury.pl